Dynamics 365 Nakit Akış Yönetimi

SMMM sertifikalı danışmanlarımız tarafından tasarlanmıştır.

  • DİREK VE ENDİREK NAKİT AKIŞI

  • DYNAMİCS 365 VE DYNAMICS AX 2012 TAM ENTEGRE ÇÖZÜMÜMÜZ

Günümüzde pek çok iflas hikayesinin nedeninin nakit akışını yönetememek olduğu görülmüştür.


Nakit  akış  tablosu,  diğer finansal  tablolarla kullanıldığı  zaman  işletme  paydaşlarına  işletmenin  net aktiflerindeki değişimi, finansal yapısını (likidite ve borç ödeme gücü dahil) ve nakit akışlarının tutar ve  zamanlamasını  değişen  koşullara  ve  fırsatlara  uyum  sağlamak  amacıyla  etkileme  yeteneğini değerlendirebilmesi için gerekli bilgiyi sağlamaktadır


Aşağıda, Dynamics AX 2012 ve Dynamics 365 için Power BI'da geliştirdiğimiz nakit akışı videomuzu inceleyebilirsiniz.